TOPOGRAFIE – CADASTRU

– Documentații de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și Carte Funciară
– Documentații pentru actualizarea informațiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru și Carte Funciară
– Documentații pentru înscrierea construcțiilor în Cartea Funciară
– Documentații pentru radierea construcțiilor din Cartea Funciară
– Documentații privind modificarea limitei de proprietate
. . .

TOPOGRAFIE INGINEREASCĂ

– Lucrări de urmărire a trasărilor şi a deplasărilor construcţiilor
– Monitorizarea schimbărilor verticale şi orizontale ale construcţiilor
– Trasarea construcţiilor civile şi industrial
– Calculul volume
– Realizarea de reţele geodezice marcate cu borne pe şantiere
– Lucrări de ridicări topografice de specialitate
. . .

SISTEME INFORMATICE GEOGRAFICE – GIS

– Gestiunarea localitatii bazata pe evidenta prin intermediul sistemelor informatice geografice – GIS
– Realizarea sistemelor informatice specifice domeniilor imobiliar – edilitar, agricol si a bancilor de date
– Proiectarea sistemelor informatice geografice
– Consultanta administrativa in vederea proiectarii sistemelor informatice geografice
. . .

CONSULTANŢĂ IMOBILIARĂ şi URBANISM

– Verificari imobile in vederea cumpararii;
– Verificari de suprafete din teren si conform Cartii Funciare;
– Verificari suprapuneri imobile;
– Verificari cerinte PUD, PUZ,PUG;
– Identificari de terenuri;
. . .

AGRICULTURĂ

– Schimbarea categoriilor de folosinta- livezi, vii
– Monitorizarea culturilor cu ajutorul dronelor
– Realizarea modelelor 3D a terenurilor
– Realizarea schemelor de plantare
– Trasarea plantatiilor
. . .