• Documentații de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și Carte Funciară
 • Documentații pentru actualizarea informațiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru și Carte Funciară
 • Documentații pentru înscrierea construcțiilor în Cartea Funciară
  • Întocmirea documentaţiei pentru obţinerea Certificatului de existenţă
  • Întocmirea documentaţiei în vederea declarării construcţiei la Direcţia Fiscală
  • Întocmirea şi depunerea documentaţiei de înscriere construcţii la OCPI
  • Întocmirea documentaţiei în vederea regularizării de taxe
 • Documentații pentru radierea construcțiilor din Cartea Funciară
  • Întocmirea documentaţiei pentru obţinerea Certificatului de inexistenţă
  • Întocmirea documentatiei în vederea radierii construcţiei la Direcţia Fiscală
  • Întocmirea şi depunerea documentaţiei de radierierea construcţiei la OCPI
  • Întocmirea documentaţiei în vederea regularizării de taxe
 • Documentații privind modificarea limitei de proprietate
 • Documentații privind modificarea suprafeței
 • Documentații privind actualizarea categoriilor de folosință/destinații
 • Documentații de repoziționare
 • Documentații privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate
 • Documentații întocmite în vederea atribuirii numărului cadastral
 • Documentații pentru dezlipire/alipire teren
 • Documentații pentru prima înregistrare UI
 • Documentații pentru apartamentare
 • Documentații pentru reapartamentare
 • Documentații pentru dezlipire UI
 • Documentații pentru alipire UI
 • Recepții tehnice
 • Obţinere aviz începere lucrări
 • Ridicări topografice cu cote de nivel în sistem de proiecţie Stereo 70
 • Întocmire documentaţii în vederea atribuirii/schimbării de numere poştale şi denumiri stradale
 • Întocmire documentaţii în vederea schimbării categoriei de folosinţă a terenurilor
 • Întocmire planuri parcelare
 • Documentații pentru obținerea aprobării de scoatere din circuitul agricol a terenurilor
 • Documentaţii în vederea trecerii în intravilan a terenurilor
 • Întocmire documentaţii în vederea obţinerii de Certificate de Urbanism dezlipire/alipire, servitute, superficie, uz etc
 • Întocmire relevee
 • Management proiect în vederea gestionării lucrărilor , actualizarea periodică , transpunerea în sistem de proiecţie Stereo 70 a tuturor planurilor, rezistentă, arhitectură, instalaţii;
Categories: Servicii