• Gestiunarea localitaţii bazată pe evidenţa prin intermediul sistemelor informatice geografice – GIS
  • Realizarea sistemelor informatice specifice domeniilor imobiliar – edilitar, agricol şi a băncilor de date
  • Proiectarea sistemelor informatice geografice
  • Consultanţă administrativă în vederea proiectării sistemelor informatice geografice
Categories: Servicii