• Verificări imobile în vederea cumpărării
 • Verificări făcute la autorităţi -litigii, revendicări în baza legilor retrocedării, existenţa unor studii şi proiecte
 • Verificări de suprafeţe din teren şi conform Cărţii Funciare
 • Verificări suprapuneri imobile
 • Verificări cerinţe PUD, PUZ,PUG
 • Identificări de terenuri
 • Verificări în Cartea Funciară
 • Obţinere extrase de Carte Funciară
 • Verificarea situaţiei fiscale a imobilului
 • Verificarea existenţei reţelelor edilitare
 • Aviz Unic

 • Realizare planuri urbanistice
 • Obţinere avize
Categories: Servicii